Thành lập Công ty và điều hành Công ty ngày một phát triển và thành công là điều mà bạn quan tâm nhất phải không? Nhưng bạn lại mất quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc hoàn tất các thủ tục, đi lại để đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi ngành nghề kinhh doanh, thay đổi tên , thay đổi vốn điều lệ,… Hay bạn đang loay hoay và lo lắng không biết các vấn đề về Quản trị nhân sự tại Công ty của bạn đã được quy định đầy đủ và đúng quy định của Pháp luật hay chưa?... Hoặc các vấn đề về Nhân sự phát sinh như: tranh chấp, khiếu nại … trong quan hệ lao động, nhưng bạn chưa biết phải xử lý nó như thế nào là tốt nhất cho doanh nghiệp mà đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa thời gian bạn phải bỏ ra để giải quyết nó,..

Vậy thì, tại sao bạn không gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn giảm bớt chi phí , tiết kiệm thời gian và nhân lực để bạn toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh của mình hơn. Hãy tạo cho bạn một phong cách chuyên nghiệp trong quản lý Nhân sự tại doanh nghiệp “Phong cách làm thay đổi con người và người thành công nhất luôn là những người đậm phong cách “ Donald Trum. Hãy gọi chúng tôi khi bạn cần:

A. Dịch vụ

- Xin giấy phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, thành lập Văn phòng đại diện

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thay đổi vốn điều lệ.

B. Dịch vụ tư vấn Quản trị nhân sự tại doanh nghiệp, như:

I) XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Khảo sát và xây dựng bộ máy quản lý, bộ máy nhân sự vận hành tinh gọn, chất lượng, chuyên nghiệm: tiết kiệm chi phí quản lý và nhân công.

2. Xây dựng sơ đồ tổ chức Doanh nghiệp theo cơ cấu Khối/ Phòng/ Ban..

3. Xây dựng quy chế điều hành: Điều lệ doanh nghiệp, chức năng – nhiệm vụ của từng Khối/ Phòng/ Ban,..

4. Xây dựng ISO 9001:2008, 5S, SA 8000

II) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn xây dựng Hệ thống thang bảng lương và quy chế lương trong doanh nghiệp.

2. Tư vấn đăng ký BHXH lần đầu, hàng tháng tại Doanh nghiệp.

3. Tư vấn xây dự các quy trình, quy chế quản lý nhân sự tại doanh nghiệp.

4. Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, .

5. Xây dựng bộ đánh giá tiêu chuẩn đánh giá nhân viên xét thưởng, tăng lương, bổ nhiệm, đào tạo,… đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và tính công bằng.

III) TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRONG DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản pháp lý đảm bảo tính công bằng, chặt chẽ và hiệu quả trong việc xử lý giải quyết các tranh chấp lao động tại doanh nghiệp.

2. Tư vấn hoặc tham gia giải quyết các phát sinh về tranh chấp trong lao động tại Doanh nghiệp.